- Bắn tiền Viettel và Vina chuẩn bị mở lại trong 5-6 ngày tới.

+ Đối với các đơn Bắn Tiến  quá 5 phút mà trạng thái vẫn Đang Chờ tức là giao dịch đó bị lỗi thất bại 95% và 5% thành công.

+ Cuối ngày sẽ có nv chek lại hoàn số dư vào DVS với các giao dịch lỗi thất bại. (GD thành công sẽ không được hoàn)

+ Cskh  các bạn liên hệ fage : Fb.com/dichvusim.net để được xử lí !!!

Tài khoản hiện có
Nhà mạng
Số điện thoại
Chọn mệnh giá