Hiện tại hệ thống chạy được bắn tk chính Viettel,Vina, nạp cước Viettel,Vina

( Mobi đăng bảo trì)

DỊCH VỤ GIÁ
Nạp Cước Viettel (Trả trước) 73
Nạp Cước Viettel (Trả sau) 73
Nạp Cước VinaPhone 78
Nạp Cước Mobi Next Đang xây dựng
Bắn TKC Viettel 81
Bắn TKC VinaPhone 82
Bắn TKC MobiFone 0