Hiện tại hệ thống chạy được bắn tk chính Viettel, nạp cước Viettel, nạp tt Viettel có myvt 

(Vina, Mobi đăng bảo trì)

DỊCH VỤ GIÁ
Nạp Cước Viettel (Trả trước) 83
Nạp Cước Viettel (Trả sau) 83
Nạp Cước VinaPhone Đang xây dựng
Nạp Cước Mobi Next Đang xây dựng
Bắn TKC Viettel 88
Bắn TKC VinaPhone 0
Bắn TKC MobiFone 0