Hiện tại SMS ck 30%.

VÍ DỤ: Liên Minh,PubgMB,Liên Quân,Free fire...

GARENA DK10 LQ 11689058867190173769

VTCG DK10 DK 7632274132

VNG DK10 JXH5 20190727004477348

Tài khoản hiện có
Tổng đài
Nội dung