- ck hiện tại 17% đơn úp xong ngay lập tức.

- Để xem nguyên nhân đơn bi Đóng Quý khách ấn NHẬT KÝ (Trường hợp bi đóng do: "Thẻ cào đã nạp thành công cho thuê bao nhưng chưa được gạch nợ"  tức 100% đơn đó đã NẠP ĐỦ không thể hủy được. Phải chờ 198 cộng bù cước vào trong ngày. Tạm khóa để kiểm tra. (Có thể nạp quá)  là đơn đã nạp xong 99% không thể hủy đơn.

Trường hợp trả trước báo sai mk, ts báo không được thanh toán bằng thẻ cào....là mặc định hủy)

- Liên hệ admin tại đây click

 Đơn Ftth phải để chữ viết thường, chữ viết hoa KHÔNG chạy được. Trong đơn úp cho phép lặp sdt, đơn đã úp xong muốn bổ sdt trước đó phải bỏ số 0 ở đầu .

Lưu ý: Trả sau chỉ nạp được bội của 50k. Xem bảng giá tại đây (click)

NẠP TRẢ SAU - FTTH - HOMEPHONE
HIỆN ĐANG NHẬN: 49.000.000
NẠP TRẢ TRƯỚC CÓ MY VIETTEL
HIỆN ĐANG NHẬN: 0