Nap 199 bảo trì nâng cấp sẽ mở lại vào tối. Đơn đã úp mặc định xong trong 24.

Hiện tại cước Ftth chạy qua Myviettel ck27. Cước SĐT trả sau Qua 199 ck24 ,cần điền đủ cả số 0 ở đầu sdt.

TRường hợp đơn bị đóng: "Kiểm tra lại thẻ" (Đơn sẽ được mở lại chạy bình thường ,quý khách lưu ý tránh úp x2)

- Nap qua 199 hiện chạy được đi động trả sau. Ftth và đi động trả trước nap qua 199 sẽ mở trong ngày mai.

 - Nạp Toup Viettel trả trước xong ngay sau 3s tại đây: Bắn TKC, Úp đơn Vina đã hoạt động tại đây: Nạp đơn Vina