Chúng tôi cam kết đơn của khách hàng khi đã úp lên hệ thống sẽ được xử lý trong vòng 5 phút đến 24 tiếng đối với các đơn có số lượng lớn các bạn vui lòng liên hệ admin để lên đơn (Hệ thống chỉ áp dụng cho các khách hàng nạp đơn lẻ hoặc Những khác hàng cần xử lí đơn gấp.

Lưu ý: Trả sau chỉ nạp được bội của 50k

Xem bảng giá tại đây (click)

NẠP TRẢ SAU - FTTH - HOMEPHONE
HIỆN ĐANG NHẬN: 110.520.000
NẠP TRẢ TRƯỚC CÓ MY VIETTEL
HIỆN ĐANG NHẬN: 50.000.000